°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前日期文章:201001 (32)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

img_1012022_24077270_0.jpg

May your heart be happy  and your days be bright;

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

F7562-18.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

PC131340.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

廚房劇照  

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

100123-3.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

°È´Â°ÔÈ­º¸.gif

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

주지훈-2.gif

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ÁÁÄí³ª~~.JPG


Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ÁöÈÆÀÌ µÞÅë¼ö¸¸ ¿ø¾øÀÌ º»³¯À̵ 1.JPG 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

宮-野蠻王妃

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

39 dra_devil.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

k1.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

9272.jpg

兩人相處的時間就那么短短的,默契卻越來越融洽,時間帶來的或許是偶爾靜默的空間,但那股暖流卻蕩漾在彼此的心間。儘管有時候沉默是一種美德,但對于他們來說,沉默,也許是一種了解的方式只一。

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Capture_2.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

廚房 

第六十屆柏林影展-12 to 21 February 2010, 評審委員主席-  Werner Herzog.

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

fr.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2