°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前日期文章:201009 (97)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。

DSC_0425.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Seen flying fireworks and roses - Ju Ji Hoon Gallery.flv_000269980.jpg 

玩開了的大孩子,好可愛。那朵玫瑰,應該會造成現場陷入瘋狂的狀態(噗).

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201009280000101zjh.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

25092010~etalk show naver 01.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。

IMG_7566 copy.jpg

source from:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=520989&page=2&bbs=

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_7697 copy.jpg  

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

b.jpg 

視頻(一)25092010《生命的航海》~謝幕01(2:55min)

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

t6.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

29710539_1.flv_000005200.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

a.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

t1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg 

好帥好可愛的鞠躬娃娃~朱正民XD

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3.jpg  

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_0031.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

24092010~encore pic by naver (730PM).jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2345