°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前日期文章:201010 (94)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

暴风截屏20101031233343.jpg  

source from:Selene

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101031124511.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。
  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。

30102010~encore pic by fan a.jpg  

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

PLAN.jpg

原圖URL:http://pic.yycaf.net/poster/DEVIL/PLAN.jpg

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

o0520075610828786692.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

o0520075610828786692.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

24102010~encore by fan a1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_1296.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

23102010~encore by blueberryjam 01.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

24102010~encore by blueberryjam 01.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

24102010~2PM 01.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。

DSC_1562.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_1370.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_4678 汗荤.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

img_727629_36300353_0.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2345