°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前日期文章:201105 (92)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

1.jpg  

edited(編輯) by~runningmoon    

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1171943737_blog-echi064.jpg  

第一次和他見面,小女孩11歲。

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

PDVD_014.JPG  

edited(編輯) by~runningmoon    

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

MW 01.gif

edited(編輯) by~runningmoon    

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1   

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1284871356_illust-0129.jpg  

除非是不帶感情的機器人,否則一個人很難完全不被身邊的人影響。能不能自在快樂、有所成就,全看在受到干擾後,能夠多快重新聚焦在真正重要的事情上面。

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

anigif 1.gif    

edited(編輯) by~runningmoon    

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

035.jpg

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

f5edb0d1.jpg  

報告報告!之前我的“一閃一閃亮晶晶”部落格是鎖上了右鍵功能,造成一些想存圖片的朋友很大的不便,實在很抱歉。

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6.JPG

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

23789FA564183CDFE36BDF12C039CF6E.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

JU JI HOON.png  

為退伍鋪路的朱智勳,已簽給新老闆裴勇俊。

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

fr1_flyhigh1115.jpg 

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 (11).jpg 

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

PDVD_006.JPG  

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 2.jpg     

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4ab7c6c9d8592.jpg  

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

b8f526ff.gif  

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2345