°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前日期文章:201202 (147)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

v4.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

s-p1_guramajo.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ÁöÈÆ2206.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2010-10-06_14;05;41_yjins1985_dandy_81.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2.jpg  

source from:La Vie

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

d1.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1a.jpg  


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

o0600045011787258724.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_7513.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

AlS1lMICAAA6_5C.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_6501.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

img_1137101_35971874_0.jpg  

 source from:miko

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

o0640048011786023318.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1328881983923.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2011-12-23_19.57.14.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

img_297560_12225977_0.jpg

 『With Love』團隊是我所知道+認識的朱智勳粉絲團裡,比較低調的一隊。

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

090330-antique-01.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2010_08_27_0323.jpg

source from:La Vie

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sunmoon_heeryu120208182210kbr8583[1].jpg    

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

s-im000341_guramajo.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()