°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:電視劇《魔王》~製作花絮/NG(視頻) (39)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 54 dra_devil  

在《魔王》快結束時,對自己表演的評價

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

mw.jpg    

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101208080242.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101208170208.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101208170506.jpg 

 source:Gung 7

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101213194106.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101208172058.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

暴风截屏20101213131921.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1 (2).jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

[魔王][TSKS][Devil_NG1][KO_CN].rmvb_000248915.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

葆諾縞4.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

60 dra_devil.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

58 dra_devil.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

56 dra_devil  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20070306mw-01_00_00_43_07  

 video clip from: Lapampam

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

魔王--吳承河律師

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1 2