°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:주지훈~頒獎典禮/電影節(圖片) (127)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

081110_CometoPaly_39

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

103

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

20071230mbc翱晦渠鼻022  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1230_mbc_awards_2 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1195726663_B_002 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

P1040020a  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_5432_copy  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

SAM_8237

source: 가제트

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

신주27_totoz.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC_9321_20121005_6207  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

a.jpg

2006.04.14百想藝術大賞

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

ÁÖÁöÈÆ  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

img_512949_13464410_3

source from: K

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_0319  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 4  

 Video from:cyako28's Youtube channel

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

108257

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1a

made by~runningmoon

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC_8476

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=530555&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

ÆÄƼÀå_Æ÷Åä¿ù_ÁÖÁöÈÆ  

自己找到的無水印版照片。

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC_8448

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=530524&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()