°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:音樂劇《唐璜》~圖片 (40)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

c0014722_4990520c5994c.jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

22Å©±âº¯È¯_dsc_1573_tiramishj.jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

donjuan02_flyhigh1115  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

movieweek363-03r_flyhigh1115  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

d0005945_49b7c3870cf2d.jpg

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

미돌꺼.jpeg

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

, , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

聚餐會

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

anigif  

自己做的GIF圖 (指上),跟截圖比較起來,GIF圖看了比較生動

, , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

090220_(19).jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

µ·ÁÖ¾Ó.jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

d1.jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

290119_don-juan_30.JPG

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

d5.jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

c0014722_49905239338c2.jpg  

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

d1.jpg 

 

, , , , , ,

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

together_guramajo.jpg

edited (編輯)by~runningmoon

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

4976cb2deb2e6.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

SOURCE FROM:TREBBY CYWORLD

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1.jpg 

下圖:智勳被highlights出來了

Celest 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1 2