°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:音樂劇《唐璜》~圖片 (40)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

c0014722_4990520c5994c.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

22Å©±âº¯È¯_dsc_1573_tiramishj.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

donjuan02_flyhigh1115  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

movieweek363-03r_flyhigh1115  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

d0005945_49b7c3870cf2d.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

미돌꺼.jpeg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

聚餐會

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

anigif  

自己做的GIF圖 (指上),跟截圖比較起來,GIF圖看了比較生動

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

090220_(19).jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

µ·ÁÖ¾Ó.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

d1.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

290119_don-juan_30.JPG

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

d5.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

c0014722_49905239338c2.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

d1.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

together_guramajo.jpg

edited (編輯)by~runningmoon

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4976cb2deb2e6.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

SOURCE FROM:TREBBY CYWORLD

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg 

下圖:智勳被highlights出來了

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2