°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:電視劇《魔王》~DVD截圖/GIF (67)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

40-4

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

33 dra_devil-700k_4

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

制作花絮 20-教堂里的擁抱 02_9 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

21

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 35.gif

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 30.gif  

轉載請註明出處,謝謝合作~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 8.gif  

轉載請註明出處,謝謝合作~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 17.gif 

轉載請註明出處,謝謝合作~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 25.gif

轉載請註明出處,謝謝合作~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 20.gif

轉載請註明出處,謝謝合作~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

mw 1.gif  

轉載請註明出處,謝謝合作~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

MW 01.gif

edited(編輯) by~runningmoon    

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

anigif 1.gif    

edited(編輯) by~runningmoon    

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6.JPG

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1A.jpg

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.JPG

edited(編輯) by~runningmoon    

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這個NG和上次發的NG是不一樣的哦!乍看之下好像是一樣的,但是吳夫人保證真的是不一樣的啦!雖然沒有翻譯不曉得導演碎碎念些什麼,然而導演一唸出聲,阿呆就笑翻了------> NG !

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

m16.jpg

出差2天一夜,接觸部落格的時間等於零,最想念的當然是阿呆+吳律師。

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()