°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:주지훈~廣告/代言:簽名會(視頻) (15)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

img1702.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

%C0%CC6.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

%C0%CC6.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20060819_貲翕1.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

27052006 BON簽名會1_3

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20060816 02.jpg 

視頻(一)17sec

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3

Video from: Lapampam

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20060819_貲翕1.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2

離開

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IS_014.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Myeong-Ju Ji Hai Harriet autograph 1.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20060816 BON 09.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

anigif  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()