°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:電視劇《魔王》~花絮/側拍(圖片) (62)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

070315  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

%EC%A7%80%ED%9B%881%ED%97%A4%EC%96%B4%EC%8A%A4%ED%83%80%EC%9D%BC%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

¸¶¿Õ1_1-guramajo.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

지훈4-modellife.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

m2.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

m1.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1adc2695aaddde0d7af480ery7  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 b3.jpg

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

a1.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

17052007 (1)  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

n2o_1412_655588_1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

thumbnail 1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4.16_¸¶¿Õ_(116)  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5.18_마왕_(104).jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

0.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5.13_마왕_(142).JPG 

“吳承河”這個角色,至今,也相信會在很久很久很久的以後,依然會被人深深地記住!

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5.8_마왕_(77).jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4.28_마왕_(116).jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4.19_마왕_(73).jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4.17_마왕_(71).jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()