°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:《我是王》~相關圖片 (160)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

iPhone_5  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

AxBEYDJCEAAMYjg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

01  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120703_213800  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

movie_image (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

첨부터좋았어  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201207021728161124_1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1341062121717  

 韓飯拍摄地点:1)世宗文化中心附近,在作为人行横道候车亭看到巴士的踪影。

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

i20120630065654  

在首爾市內某處候車亭內拍攝~

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2012-06-30_14.23.16  

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=528313&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

i20120629081744  

 source:http://cafe.daum.net/dojin20/

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2  

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=528311&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

yami  

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=528310&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120629165742  

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=528303&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

movie_image (1)  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

120626 영화

source:http://blog.naver.com/hly1005?Redirect=Log&logNo=140162243194

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

%5B나는왕%5D-캐릭터_박영규  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2  

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=528269&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Screenshot_2012-06-26-17-55-47  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()