°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:電視劇《五指》~視頻 (142)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

dr1001f0002000_00_00_04_02_127

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5-19-p002_out-vert  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20121019000543_0  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這是兩兄弟鋼琴對決時,現場的老師即興演奏片段,應該是在對演員們做出示範演奏。

當中沒有出現任何一位主角,但是老師的演奏精彩萬分!

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

cafe.daum.net.주지훈팬 하늘아래가 그림으로 본 M V (들리지 않는 말) ......수정 - Daum 카페.flv_000010733  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

65  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

第十七集預告_1_00_00_01_02_37  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

video_mp4_ 10001798648_00_01_08_00_6  

 source:http://wizard2.sbs.co.kr/sw11/template/swtpl_iframetype.jsp?vVodId=V0000367436&vProgId=1000821&vMenuId=1017616&no=15

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1

source:http://blog.naver.com/fingerfive5/20168385113

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16a  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

source:http://blog.naver.com/fingerfive5/20168103461

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 2

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

28111758VCd7TUII  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()