°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:廣告/代言活動 (77)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

55274579201103130331113761381633251_000

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

141111 (7)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

141111 (9)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140929=SPAO (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140728 TonyMoly签名会 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014秋冬装拍摄花絮 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

52789620201106171109351973698055705_007

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5411214020111201220909084

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

54850280201205251230431922735382118_002

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

54850280201205251230431922735382118_000

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

07

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

05

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140728 Tony Moly 签名会 (1)

140728 Tony Moly 签名会 (2)  

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140728 (3)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140728 TonyMoly 签名会 (8)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

55274579201102160232424238418077124_000

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

樂天免稅店 明星愛為你app.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

乐天  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140227曼谷Masita FM (5)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140227 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 234