°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:節目錄製/上下班 (142)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

110512 新竹六福村外景录制 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

110512 新竹六福村外景录制 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

110512 新竹六福村外景录制 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

110414 臺南夜市外景錄制 (8)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140406人氣歌謠之後 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140404 KBS 上班

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140404 KBS音乐银行上班 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140404 KBS下午上班  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140404  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140404 圭賢 KBS外出  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Dispatch新聞圖 人氣歌謠後臺 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140328音乐银行上班 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140328 KBS 音樂銀行上班  


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140322 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140322 榜上榜上班  


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

110526垦丁节目录制 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140129《黃金漁場》 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6ba5cadbjw1e1jyurxrc4j

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6ba5cadbjw1e1fgzr1sqsj

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

53148935201302051334274218945795228_000

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()