°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:音樂劇 (123)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

140201 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140204 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140201 音乐剧下班 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

6722a22fgw1edbqpxbb46j215o0rsdo0

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140207 擁抱太陽的月亮 下班 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140125 音乐剧《拥抱太阳的月亮》 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140204 擁月下班 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140204 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140124 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140201 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140125 擁抱太陽的月亮 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140124 音乐剧 #拥抱太阳的月亮#下班 (2)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140124 音乐剧《拥抱太阳的月亮》 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140125 擁月下班 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140125 拥月3pm (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 140125 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140124中午餐厅少爷午餐  


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 140125 3点场 (3)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

140125音樂劇《擁抱太陽的月亮》 (1)

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()