°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:電影致謝見面會/發佈會(視頻) (97)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2012-12-19 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》:07022009致謝會後離開(5sec) (53) (0)
2012-12-16 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》15022009 :致謝見面會 (5則) (64) (0)
2012-12-11 A-[視頻]주지훈~電影《Antique》14112008:開封第二日致謝見面會 (115min) (42) (0)
2012-12-10 A-[視頻]주지훈~電影《Antique》16112008:開封第四日致謝見面會(朱花場次) (28) (0)
2012-12-09 A-[視頻]주지훈~電影《Antique》14112008:開封第二日致謝見面會-拿花作弄劉亞仁(2則) (72) (0)
2012-12-09 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》:15022009智勳出現 (2則) (21) (0)
2012-12-09 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》07022009:開封第三日答謝致辭(4則) (39) (0)
2012-12-09 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》07022009:開封第三日答謝致辭(158min) (0) (0)
2012-12-09 A-[視頻]주지훈~주지훈~電影《廚房》:19012009媒體試映會 (4則) (26) (0)
2012-12-09 A-[視頻]주지훈~電影《Antique》15112008:開封第三日致謝見面會~手忙腳亂接花 (169) (0)
2012-12-08 A-[視頻]주지훈~電影《Antique》:13112008-首映致答謝上的惡作劇(235min) (16) (0)
2012-12-08 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》05022009:開封首映日 答謝致辭(4則) (131) (0)
2012-12-08 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》05022009:進場前的智勳 (0) (0)
2012-12-08 A-[視頻]주지훈~電影《Antique》:15112008-噓,不要吵(210min) (0) (0)
2012-12-08 A-[視頻]주지훈~電影《廚房》19012009:VIP試映會(韓拍:19sec) (0) (0)
2012-09-01 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:12082012大邱致謝辭-Fan 06(離開) (16) (0)
2012-08-23 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:31072012 致謝辭-Fan 05(320min) (24) (0)
2012-08-22 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:19082012致謝辭-Fan 04(249min) (9) (0)
2012-08-21 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Fan 04(128min) (9) (0)
2012-08-20 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Fan 04(44sec) (16) (0)
2012-08-20 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:19082012致謝辭-Fan 03(48sec) (18) (0)
2012-08-20 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Fan 03(15sec) (9) (0)
2012-08-20 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Fan 02(435min) (12) (0)
2012-08-20 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:19082012致謝辭-Fan 02(48sec) (17) (0)
2012-08-19 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:19082012致謝辭-Fan 01(248min) (21) (0)
2012-08-19 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:19082012致謝辭-Gung 7(220min) (19) (0)
2012-08-18 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Fan 01(30sec) (6) (0)
2012-08-18 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Gung 7(211min) (9) (0)
2012-08-18 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:18082012致謝辭-Gung 7(301min) (14) (0)
2012-08-15 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:Wonderful World Ju Jihoon MV (16) (0)
2012-08-13 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭-Lucky 02 (20) (0)
2012-08-13 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:12082012釜山致謝辭-Fan 05(417min) (15) (0)
2012-08-13 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭-Lucky 01 (24) (0)
2012-08-13 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:12082012大邱致謝辭-Fan 04(105min) (18) (0)
2012-08-13 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:12082012大邱致謝辭-Fan 03(離開) (20) (0)
2012-08-13 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:12082012大邱致謝辭-Fan 02(327min) (21) (0)
2012-08-12 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:12082012大邱致謝辭-Fan 01(2則) (24) (0)
2012-08-12 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭-Fan 06(328min) (21) (0)
2012-08-12 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭-Fan 05(29sec) (20) (0)
2012-08-12 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭-Fan 04(231min) (13) (0)
2012-08-11 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭-Fan 03(145min) (21) (0)
2012-08-11 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭(戶外入場)-Fan 02 (32) (0)
2012-08-11 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:11082012釜山致謝辭(接受花束)-Fan 01 (53) (0)
2012-08-11 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:04082012特別收費試映會-被護衛背著走的智勳 02 (609min) (32) (0)
2012-08-10 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:04082012特別收費試映會-3040家族(綜合版) (20) (0)
2012-08-06 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:04082012特別收費試映會-2則 (33) (0)
2012-08-05 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:04082012特別收費試映會-被護衛背著走的智勳 01 (72) (0)
2012-08-04 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:04082012特別收費試映會致謝辭(16:55-18:55)-Gung 7(CGV金浦機場)02 (33) (0)
2012-08-04 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:04082012特別收費試映會致謝辭(14:10-16:10)-Gung 7(CGV金浦機場)01 (24) (0)
2012-08-03 A-[視頻]주지훈~電影《我是王》:31072012 致謝辭-Fan 04(159min) (11) (0)
1 2