1.jpeg

 

一直覺得海灘旁的阿呆活脫脫就是一個長不大的頑皮小男孩。叫他‘弄潮兒’最恰當又貼切了!弄潮兒很好!至少是一個健康活潑的乖寶寶(摸摸頭)

 

 

2.jpeg

 

 

3.jpeg

 

 

4.jpeg

 

 

5.jpeg

 

 

6.jpeg

 

很像一尾魚吼?

7.jpeg

 

 

8.jpeg

 

 

 

10.jpeg

 

 

11.jpeg

 

 

13.jpeg

 

 

14.jpeg

arrow
arrow
    全站熱搜

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()