¾ÆÀÌÄÁÅØ.jpg 

見面會最後一幕的精華:智勳耍寶,好可愛~

27082010《生命的航海》致謝見面會 01

 

 

 

 
27082010《生命的航海》致謝見面會 02(智勳個人版)

 

 

 

 

P1030545.jpg

27082010《生命的航海》致謝見面會 03(完整版)

 

DSC_7550.jpg 

 

 

source from:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=519509&page=1&search_pos=-516202&k_type=1000&keyword=%EC%A3%BC%EB%B8%94%EB%9E%99%EA%B6%81&bbs=

http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=519520&page=2&bbs=

http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=519512&page=2&bbs=

http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=519517&page=2&bbs=

http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=519521&page=2&bbs=

arrow
arrow
    全站熱搜

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()