3a.jpg  

 

智勳給30대가 지킨다家族的親筆信箋,以美術大展的catalog為贈物

 

好友帖,無轉載,謝謝合作


jujihoon3040_111006.jpg  

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()