korea_NEW.avi_000135733.jpg  

 

音頻是我自己剪輯的,希望訪客們別私下把音頻轉檔成MP3再重新發佈到其他地方,謝謝合作~

 

 

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()