31  

 Video & Pictures from:파란쥐 (paranzui)

 

其實就是之前發過的首播預告(二)的版本。

這次是HD版,而且我特意放上了韓文為標題(SBS特別企劃《五指》預告)

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

04

 

 

 

07

  

 

 

32

 

 

 

01  

 

 

 

 

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()