%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135248.640

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=529567&page=1&bbs=

雖然我徹底鄙視他的髮型,但這一段他演得真好!

無辜、委屈、心痛、無奈、驚慌、惶恐、痛苦、傷心...種種複雜的感情,不單單只通過凝聚在眼眶的眼淚而表達出來,

還有那緊握的雙拳與無法置信的眼神,完完全全地把志豪被冤枉與指責的一場戲中所應該呈現出來的屈辱感,發揮得淋漓盡致!

特別是當他被教授罵他是“垃圾”的時候....

 

只能說,若你真的相信一個人,也相信自己沒有看錯一個人,即使眼中所看到的證據確鑿,你依然可以憑著對他的認知與了解,堅信對方的人格,並設法推翻所謂的“證據”!

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135317.140

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135335.468

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135412.265

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135428.703

 

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135438.390

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135454.109

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135518.968

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135525.015 (1)

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135532.265 (1)

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135553.640

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135604.921

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135632.296

 

 

 

 

%5B초고화질.TP%5D_다섯손가락.E07.120908.HDTV.1080i-yosimoto.tp_20120909_135717.921  

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()