°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:生命的航海.생명의 항해~現場圖片 (73)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

24102010~2PM 01.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_1562.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_1346.jpg  

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

22102010~chunchuan encore 01 by blueberryjam.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

22102010~chunchuan encore 01.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16102010~encore by hw 01.jpg

HW真的太贊了!!(鼓掌)

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

赣府判~1.JPG 

有圖有真相啦!!(指)

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

musical live photo(JH and JK)a.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16102010~talk sho pic by HW 01.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16102010~encore 1 pic by HW 01.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_1163.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16102010~talk show Jugal 01.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16102010-quanzhou enocre 01(CY) a.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

16102010~quanzhou talk show CY 01a.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

不要問我為什麼沒有我們家正民,我也很想知道為什麼沒有他??

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

0872.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0600.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0423.JPG 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Å©±âº¯È¯_DSC_0030.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0250.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()