°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:生命的航海.생명의 항해~現場圖片 (73)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

0172.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

dsc_0253_zakineya.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0035.jpg

source from:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=521254&page=1&bbs=

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_9429.jpg

果然!還是 주태공的照片最高!!(拍手)

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 1286034964_201010030056223196773001_0.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

»çÁø-006-1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_31~1.JPG 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

01102010~shuiyuan encore pic 01 (2).jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0425.JPG

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_7566 copy.jpg

source from:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=520989&page=2&bbs=

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

a.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

t1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_0031.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

24092010~encore pic by naver (730PM).jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

29082010~encore pic by haffyend07) (4).jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ju-1.jpg 

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

dsc01127_who_11.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_7169 copy.jpg

 

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()