°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:DOCTOR ZHIVAGO~(媒體視頻) (19)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

20111130_1322630433.jpg    

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

doctorzhivago.co.kr.뮤지컬 닥터지바고_1.wmv_000012100.jpg  

 source from:http://www.doctorzhivago.co.kr/

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

--- --- ----- ----- ----.png  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201111301428772935_1.jpg  

source from:gung 7

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

youtube.com.DoctorZhivagoMusical  

 所以.....韓國的這位朱醫生,在音樂劇裡的造型應該就是這樣的了(指),

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

youtubesnips.com.Download Dr Zhivago On The Edge of Time in HD From YouTube - YouTubeSnips.flv_000003680.jpg  

(註解取自YOUTUBE留言)

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 排練/錄音時的演唱版本

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

9403_7.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

9403_3.jpg  

 朱智勳,<日內戈醫生>時隔三年的復活作!

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2011113014294830589_1.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

A-[視頻]주지훈~30112011《DOCTOR ZHIVAGO》記者會(327min)-Donga.flv_000006073.jpg

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

new.tagstory.com.TagStory - 주지훈, 3년만에 컴백 눈 한번 감았다 뜨니 제대 .mp4_000015600.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sstv.tvreport.co.kr.[VOD] 주지훈 내가 웃는게 웃는게 아니야 마약파문 후 복귀 심경.mp4_000005800.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

30112011《DOCTOR ZHIVAGO》記者會(159min)-artsnews 02.flv_000040200.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

30112011《DOCTOR ZHIVAGO》記者會(157min)-TV Daily.flv_000020700.jpg  

 久違的可愛鞠躬娃娃再次重出江湖~耶!

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

30112011《DOCTOR ZHIVAGO》記者會(144min)-artsnews.flv_000050366.jpg   

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

22140538937_60800020.jpg  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

intro_1_2_1.gif  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

111121_doctor_726_01.jpg 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()