KAORI-廚房拍攝道具

這個取自'小王子'吧!杜磊某些心理層面,和小王子看世界的眼光很相似.
原來他看到的是裸女XD

 


KAORI-廚房拍攝道具

 

 

KAORI-廚房拍攝道具

 

 

 

KAORI-廚房拍攝道具

 

 

 

KAORI-廚房拍攝道具

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()