Capture.jpg Capture_2.jpg

截至2009年6月14日 下午 12:56:41,CHINA部分總供接收到243封請願書(陳情書).真心的謝謝所有親們的熱情參與.(鞠躬)

注:同樣的,很多份請願書都是以PDF檔email過來.
而一份PDF檔裡是可以同時容納無數份請願書的.
所以截圖無法真正顯示出243封請願書.

Capture_3.jpg Capture_4.jpg Capture_5.jpg Capture_6.jpg Capture_7.jpg Capture_8.jpg Capture_9.jpg Capture_10.jpg Capture_11.jpg Capture_12.jpg Capture_13.jpg

arrow
arrow
    全站熱搜

    瑤 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()