20121130000314_1

source:http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20121130000236&md=20121130093857_AN

 

這系列的照片應該是2008年宣傳Antique時期的訪問圖吧?那時候是社長的造型,現在才放出來哦~

 

 

20121130000315_1

 

 

 

20121130000316_1  

arrow
arrow

    Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()