°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:《我是王》~視頻 (98)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

30072012 建國大學樂天CINEMA媒體試映會-Top Star News_00_03_38_00  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

朱智勋-《我是王》8月8日正式上映!MV-Gung7(143min)_00_01_41_00

source:http://www.youtube.com/watch?v=qQzIEP3AOrw&feature=youtu.be

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

oie_2610790WG4cBGB  

 video from: 3040家族

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

주지훈~電影《我是王》:各式角色重點介紹MV_00_00_06_04  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

sing (107)_00_00_00_04  

 source:http://pus23.blog.me/100163083406

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()