°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:《我是王》~視頻 (98)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

魔術表演介紹角色完整版(234min)_00_00_07_00  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

唱歌清晰版(15sec)_00_00_00_00  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

media.daum.net.[풀영상]④ 이하늬 주지훈, 알고보니 망나니 Daum 미디어다음_00_00_08_00  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20072012Showcase活動-My Daily 02(247min)_Snapshot  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

주지훈 주연 나는 왕이로소이다 케이블 버전 예고_Snapshot  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

201207211925131124_1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120721_out  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

5  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

電影《我是王》:Showcase活動-預告(210min)_00_02_06_00  

source:임정화

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20072012Showcase活動-唱歌(124min)_00_00_04_00  

 source:임정화

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20072012Showcase活動-손예지(320min)_00_01_08_00  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

152686_l  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20072012 Showcase活動-飛吻(4sec)_1  

source:http://gall.dcinside.com/list.php?id=joojihun&no=528456&page=1&bbs=

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

h1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20072012 Showcase活動-Gung 7(206min)_Snapshot  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()