°º♥Life is a kind of pressureℂ°º♥
♥ As long as you are brave to say goodbye, life will give you a new start.. ♥

目前分類:《我是王》~視頻 (98)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

20072012 Showcase活動-Gung 7(252min)_Snapshot  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

나는왕이로소이다 쇼케이스中 주지훈 신곡~♬_00_00_05_00  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

b


文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 電影《我是王》:message from Ju Ji Hoon-Twitter_00_00_09_05  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

주지훈~電影《我是王》:message from Ju Ji Hoon_Snapshot  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

g6  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

j1  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 s1 (2)  

 

文章標籤

Celest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()